1. Beslutning om flytning

Behovet for at relokere opstår, mulighederne afklares og beslutningen træffes.

2. Behovsafklaring

Ved møder hos kunden drøftes det aktuelle behov indgåend

3. Foranalyse

Ejendommene besigtiges, og MOVEFORCE dokumenterer behovet både på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

4. Udbud andre leverancer

Der indhentes tilbud på eksempelvis supplerende møblering, adgangskontrol, IKT m.v. sådan at leverancen afklares og kan indarbejdes i den samlede proces.

5. Projektering/risikovurdering

Opgaven beskrives og klargøres til udbud.

6. Licitation/udbud/tilbud

Afhængig af kundens ønsker indhentes pris enten ved licitation eller hos indbudte operatører.

7. Eksekvering

Vi styrer flytningen!

8. Evaluering

Processen afsluttes med et evalueringsmøde med kunden, hvor der finder en grundig evaluering sted.

Adresse:

Falkoner Allé 53, 5. DK-2000 Frederiksberg

Kontakt

Telefon: +45 70 60 50 40
Mail: info@moveforce.dk
CVR nr: DK35676821